انواع گیربکس تراکتور

انواع گیربکس تراکتور

گیربکس سرعت و جهت حرکت تراکتور را کنترل می کند. انواع گیربکس تراکتورها می توانند از نظر کیفیت و پیچیدگی بسیار متفاوت باشند. اپراتور باید کلاچ را فشار دهد تا دنده مورد نطر را انتخاب کند.

ادامه مطلب

نگهداری پیشگیرانه

نگهداری پیشگیرانه

کشاورزان موفق کسانی هستند که نه تنها در مورد صنعت خود آگاهند، بلکه در مورد آینده مزرعه و ماشین آلات خود فعال و آینده نگر هستند و نگهداری پیشگیرانه را نظر قرار می دهند.

ادامه مطلب

انتقال توان تراکتور

انتقال توان تراکتور

انتقال توان تراکتور مکانیزمی است که برای انتقال نیرو از موتور تراکتور به چرخ ها استفاده می شود. قطعات انتقال شامل چرخ دنده ها، محور خروجی، گیربکس و قطعات کلاچ می باشد.

ادامه مطلب