پشتیبانی آنلاین
۹۸۹۱۵۴۶۰۲۰۲۲+
پشتیبانی آنلاین

  +۹۸۹۱۵۴۶۰۲۰۲۲

کشت ریزدانه ها و غلات

اشتراک گذاری:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Pinterest
print
امتیاز این مطلب:
5/5

کشت ریزدانه ها و غلات

کشت ریزدانه ها و غلات

اتخاذ روش های مناسب خاک ورزی و کشت ریزدانه ها و غلات مثل گندم که می تواند مراحل اولیه رشد و عملکرد را تسهیل کند. انتخاب مناسب ترین روش ها به عوامل متعددی به ویژه آب و خاک بستگی دارد. محققان گزارش کردند که خاکورزی بدون خاک یک گزینه مدیریتی مناسب در شرایط دیم است، اما این احتمال وجود دارد که عملکرد تحت تأثیر سیستم کشت، مدیریت بقایای و شاخص خشکی قرار گیرد. نتایج ارائه شده توسط محققان نشان داد که حالت‌های مختلف کشت در سطوح مختلف بارش به طور قابل‌توجهی رشد و عملکرد گندم را در یک سیستم کشاورزی دیم افزایش داد. با این حال، استراتژی های خاکورزی و کاشت برای تولید گندم در مناطق پر بارندگی، و به طور خاص برای اتخاذ یک سیستم تناوب برنج-گندم ، به ندرت گزارش شده است.

روش های کاشت و نرخ کاشت برای محصولات دانه کوچک

استفاده از روش های مناسب کاشت بذر، به رشد سریع و موفقیت آمیز محصولات دانه ریز کمک می کند. مردم دنیا گندم، جو و سایر غلات با دانه بندی کوچک را برای اهداف متعددی از جمله برای تولید غلات، محصولات پوششی یا علوفه ای، تثبیت خاک، بذرکاری در مراتع و زمین های غذایی ویژه حیات وحش می کارند. از آنجایی که دانه های ریز برای اهداف متعدد، در محیط های متنوع و با مجموعه ای از منابع رشد می کنند، روش های کاشت مناسب ممکن است بسیار متفاوت باشد.
تعداد ساقه گیاه و نرخ بذریزی یک اصل ایده آل دانه های کوچک نهایی که برای هر منظوری در می سی سی پی رشد می کند، حدود 5/2 میلیون تا 3 میلیون بوته در هکتار (23 تا 30 بوته در هر فوت مربع) است. نرخ بذر پیشنهادی برای روش های مختلف کاشت به طور قابل توجهی متفاوت است. توصیه های خاص در بخش های زیر در مورد روش های کاشت ذکر شده است.
اندازه دانه گندم و یولاف می تواند از 23000 تا 38000 دانه در هرکیلوگرم متغیر باشد، بنابراین یک کشاورز باید میزان بذر مصرفی را بر اساس تعداد دانه (دانه در کیلوگرم) به جای حجم یا وزن دانه ها (حجم در هکتار) تعیین کند. اندازه بذر اغلب بین انواع مختلف و منابع بذر متفاوت است. تعداد دانه در هر کیلوگرم معمولاً روی کیسه بذر درج می شود. تولیدکنندگان غلات کوچک می توانند از این اطلاعات برای تصمیم گیری برای خرید چند کیلوگرم بذر استفاده کنند.
به عنوان یک قاعده کلی، اگر دانه های ریز را زود بکارید، می توانید با نرخ های محافظه کارانه تری بذر استفاده کنید زیرا گیاهان زمان بیشتری برای جوانه زدن دارند. اگر بعد از زمان ایده‌آل بذر می کارید، یعنی زمانی که خواب زمستانی احتمالاً اندکی پس از سبز شدن رخ می‌دهد، ممکن است لازم باشد میزان بذر را 10 تا 25 درصد افزایش دهید. یعنی اگر زود می کارید می توانید به همان مقدار توصیه شده در هر هکتار بذر استفاده کنید ولی اگر از زمان ایده آل کشت گذشت، باید به همین مقدار بذر بیشتر استفاده کنید.

کشت ریزدانه ها و غلات

 

روش مرسوم کشت با خطی کارها

خطی کارها، دقت بیشتری نسبت به سایر روش ها یا تجهیزات کاشت دارند. بنابراین، آنها برای کاشت دانه های کوچک برای تولید دانه ترجیح داده می شوند یا در صورتی که دستیابی به تراکم بوته مهم است، خطی کارها، ادوات مناسبی مطرح می باشند. خطی کارهای غلات یک شیار را در عمق مشخصی ایجاد می کنند، سپس بذر را داخل شیار می ریزند، روی دانه ها را می پوشانند و خاک را محکم به اطراف بذر فشار می دهند. کشاورزان باید سعی کنند زمانی که رطوبت کافی خاک برای تحریک جوانه زنی بذر وجود دارد، کاشت کنند، اما نه زمانی که گل بوده و رطوبت بالایی دارد، چون در این صورت خاک را فشرده کرده و احتمالاً شیار بذر را بدون پوشش می گذارد.
این رابطه بذر-خاک-رطوبت-عمق به کشاورز فرصتی عالی برای استقرار موفقیت آمیز توده، رشد یکنواخت و توسعه مناسب ریشه می دهد. کاشت با خطی کار باید در شرایط محیطی معمولی جوانه زنی خوبی داشته باشد (80 تا 90 درصد بذر کاشته شده باید جوانه بزند).
هکتار) با مته غلات. جدول 1 توصیه‌های نرخ بذر را برای مته‌هایی با فاصله ردیف‌های مختلف فهرست می‌کند. عمق کاشت ایده‌آل برای دانه‌های کوچک، بسته به رطوبت خاک و نوع خاک، 1 تا 11⁄2 اینچ است. اگر رطوبت خاک حاشیه ای است، بذرها را به اندازه ای عمیق بکارید که با رطوبت تماس پیدا کند، اما در عمق بیش از 2 اینچ کاشت نکنید. اگر رطوبت خاک در 2 اینچ بالای خاک وجود ندارد یا رطوبت کمی وجود دارد، در عمق 1 اینچ خاک بکارید و منتظر بمانید تا باران جوانه بزند.
این رابطه بذر-خاک-رطوبت-عمق به پرورش دهنده فرصتی عالی برای استقرار موفقیت آمیز توده، ظهور یکنواخت و توسعه مناسب ریشه می دهد. کاشت با مته دانه باید در شرایط محیطی معمولی جوانه زنی خوبی داشته باشد (80 تا 90 درصد بذر کاشته شده). حدود 27 میلیون تا 40 میلیون دانه در هکتار (حدود 94 تا 156 کیلوگرم بذر در هکتار) با خطی کار بکارید. عمق کاشت ایده‌آل برای دانه‌های کوچک، بسته به رطوبت خاک و نوع خاک، 5/2 تا 5/3 سانتی متر است. اگر رطوبت خاک در عمق پایین است، بذرها را به اندازه ای عمیق بکارید که با رطوبت تماس پیدا کند، اما در عمق بیش از 5 سانتی متر کاشت نکنید. اگر رطوبت خاک در عمق 5 سانتی متری بالای خاک وجود ندارد یا رطوبت کمی وجود دارد، در عمق 5/2 سانتی متری خاک بکارید و منتظر بمانید تا با بارش باران یا آبیاری جوانه بزند.

کشت ریزدانه ها و غلات

روشهای کاشت بدون خاکورزی

تولیدکنندگان بیشتر و بیشتری در حال کشت گندم و سایر غلات دانه ریز در سیستم‌های کشت بدون خاک‌ورزی هستند، زیرا سیستم‌های بدون خاک‌ورزی مزایای اکولوژیکی و اقتصادی عمده‌ای دارند. اگر کشاورزان بتوانند در سیستم های خاکورزی به شاخه های کافی گندم در هکتار دست یابند، عملکرد دانه معمولاً مشابه سیستم های معمولی گندم است. خطی کارها معمولی ممکن است در بقایای گیاهی سنگین که معمولاً در سیستم های بدون خاکورزی وجود دارد، به خوبی کار نکنند. با این حال، اکنون چندین تولیدکننده خطی کار بدون خاکورزی یا دیم کار را تولید می کنند که برای کاشت در بقایای گیاهی موجود در زمینی که کشت نشده طراحی شده است. با استفاده از این فناوری، تولیدکنندگان می‌توانند بذرهای ریز را در سیستم‌های بدون خاک‌ورزی ایجاد و تولید کنند، اما باید عواملی را که می‌توانند عملکرد کاشت و استقرار توده را محدود می‌کنند، از جمله کشت گیاه موجود یا بقایای گیاهی باقی‌مانده، از نزدیک مدیریت کنند.
بقایای گیاه سنگین در سیستم های بدون خاکورزی ممکن است نفوذ شیاربازکن، قرار دادن بذر و بسته شدن شیار را محدود کند. عملکرد خطی کار را در مزرعه از نزدیک بررسی کنید و آن را تنظیم کنید تا مطمئن شوید دانه ها به درستی قرار گرفته اند. هنگام کاشت بدون خاکورزی، اپراتورهای تراکتور احتمالاً باید آهسته تر از بسترهای بذر آماده شده معمولی رانندگی کنند. همچنین ممکن است لازم باشد میزان بذر را 10 تا 15 درصد افزایش دهید. این تنظیمات می تواند به جبران شرایط سخت کاشت کمک کند، به خصوص زمانی که ذرت یا سورگوم سنگین باقی مانده باشد، یا زمانی که در مراتع بذر چمن هستید.

روش بدون خاک ورزی در مزارع کشاورزی

اگر بقایای محصول را در طول فصل مدیریت کنید، خطی کار شما در مزارع کشاورزی بدون خاکورزی عملکرد بهتری خواهد داشت. در طول برداشت، با تنظیم کمباین ها برای پخش یکنواخت بقایای محصول، به پیشواز کشت فصل بعد بروید. این توزیع یکنواخت باقی مانده و بقایای محصول، عملکرد کاشت بعدی را بهبود می بخشد و مواد مغذی بازیافتی را پخش می کند. اگر بعد از برداشت ساقه ها را خرد می کنید باید این باقیمانده را نیز به طور مساوی پخش کنید. اگر برنامه کشت شما زمان کافی برای تجزیه بقایای آن باقی نگذاشته است، ممکن است شانس بیشتری برای کاشت در ساقه های ایستاده یا کلش داشته باشید. بقایای سست ساقه و کاه و کلش می تواند در جلو شیار بازکن جمع شود و عملکرد آن را به شدت محدود کند. ممکن است بخواهید کارنده را در زاویه کمی متفاوت از جهت ردیف محصول موجود امتحان کنید. این هم یک روشی است که به کاهش مقدار باقیمانده‌ای که با پخش مداوم بقایای جلوی شیار بازکن کمک می‌کند.

روش‌های بذر پاشی

دانه‌های ریز نیز ممکن است با استفاده از تجهیزات هوایی یا زمینی در خاک به صورت بذرپاشی کشت شوند. شما می توانید از این روش در هنگام کاشت در یک محصول برداشت نشده، در مرتع یا در یک مکان غیرقابل کشت استفاده کنید. بذر پاش ها معمولاً برای دانه های ریز و دیر کاشته شده استفاده می شود زیرا خاک های گل آلود در اواخر پاییز استفاده از تراکتور و سایر تجهیزات زمینی را ممنوع می کند. تولیدکنندگان همچنین هنگام کاشت دانه های کوچک برای محصولات پوششی یا علوفه ای، برای تثبیت خاک، برای کاشت بیش از حد مراتع و برای قطعات غذایی حیات وحش از بذر پاشی استفاده می کنند.
کشت ریزدانه ها وغلات برای دانه‌های ریز نیز ممکن است با استفاده از تجهیزات هوایی یا زمینی در خاک انجام شوند. اگر کشت بیش از حد گیاه و/یا بقایای گیاهی مانع از تماس بذر و خاک نشود، این کار موثر خواهد بود. شما می توانید از این روش در هنگام کاشت در یک محصول برداشت نشده، در مرتع یا در یک مکان غیرقابل کشت استفاده کنید. بذر پاشی معمولاً برای دانه های ریز دیر کاشته شده استفاده می شود زیرا خاک های گل آلود در اواخر پاییز استفاده از تراکتور و سایر تجهیزات زمینی را ممنوع می کند. تولیدکنندگان همچنین هنگام کاشت دانه های کوچک برای محصولات پوششی یا علوفه ای، برای تثبیت خاک، برای کاشت بیش از حد مراتع و برای قطعات غذایی حیات وحش از بذر پخشی استفاده می کنند.

کشت ریزدانه ها و غلات

کشاورزان اغلب روش بذر پاشی را برای این اهداف انتخاب می کنند زیرا اکوسیستم موجود را مختل نمی کند نیاز به آماده سازی زیادی ندارد یا اینکه فرسایش خاک را افزایش نمی دهد و ضمن اینکه تراکم گیاهی به دست آمده اهمیت خاصی ندارد. همچنین این روش از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است و به تجهیزات خاکورزی و/یا کاشت خاصی نیاز ندارد، بعلاوه اینکه سرعت کار بالایی دارد و کار با آن هم نسبت به خطی کارها به مهارت کمتری نیاز دارد و غالب اپراتورهای تراکتوری توانایی کار با آن را دارند.
با کاشت با استفاده از بذرپاشی در صورتی که پس از آن بذر و خاک به خوبی مخلوط نشوند و بذور در عمق درستی قرار نگیرند انتظار جوانه زنی بالایی را داشته باشید چون در این روش، یک سری عوامل دیگر از قبیل شرایط محیطی، بارندگی، دمای متوسط و … تاثیر بالایی در کشت مطلوب دارند. در مقایسه با روش‌های کاشت زیرسطحی که بذر را در عمقی از خاک قرار می دهند، بذر پاشی بیشتر به ریشه‌هایی منجر می‌شود که رشد ضعیفی دارند و بقای گیاه را کاهش می‌دهند. بوته هایی که دارای ریشه و نقاط رشد در سطح خاک یا نزدیک به آن هستند بیشتر در معرض آسیب زمستانی و آسیب آفات هستند. آنها همچنین احتمال کمتری برای زنده ماندن دارند. به طور کلی باید از نرخ بذر بسیار بالا (50 تا 60 بذر در هر فوت مربع یا 162 تا 262 کیلوگرم بذر در هکتار) استفاده کنید تا درصد جوانه زدن و بقای گیاهچه (حدود 50 درصد بذرهای کاشته شده) مرتبط با بذر پخشی را جبران کنید.

کشت ریزدانه ها و غلات

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 اظهار نظر
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

درباره بنوان

گروه بازرگانی بنوان یک تیم حرفه ای است که با توجه به اهمیت توسعه مکانیزاسیون در حوزه صنعت ادوات کشاورزی و حاکمیت وضع نابسامان در این حوزه که اغلب ناشی از سوء رفتار برخی از تولید کنندگان و توزیع کنندگان سود جو، که آن هم متاثر از به روز نبودن دانش کشاورزان و عدم رسیدگی کافی مسئولین به این امر مهم می باشد، ورود به عرصه توزیع ادوات کشاورزی کرده است.

بنوان را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

آخرین مقالات

در خبرنامه ما عضو شوید

با عضویت در خبرنامه از آخرین اخبار و تخفیف ها زودتر از دیگران آگاه میشوید.

سبد خرید
Facebook Email Instagram YouTube Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram
ورود | ثبت نام
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد